TỔNG HỢP – Cẩm nang du lịch Dubai tự túc

Cưỡi lạc đà tại Safari Sa Mạc

Khám phá tour DuBai – mùa đông trọn vẹn với những trải nghiệm độc đáo không thể bỏ lỡ. Du lịch Dubai đang quay lại với mùa đẹp nhất của năm, từ tháng 11 đến cuối tháng 4, thời tiết dao động từ 14 – 22 độ C cùng với nắng dịu nhẹ của miền […]

VISA ÚC CÓ CÒN “DỄ” NHƯ BẢN TƯỞNG???

Xin Visa Úc có còn “dễ” như lúc trước Hiện tại việc xin visa Úc không còn nhanh và dễ dàng như trước kia nữa (tức là thời điểm cuối năm 2022). – Do thống kê số lượng người ở lại quá thời hạn quy định cho phép của Visitor visa subclass 600 (chỉ được […]

HÀN QUỐC – NAMI – HÒN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG BẬC NHẤT XỨ HÀN

Đ𝑎̉𝑜 𝑁𝑎𝑚𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̀𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝑛ℎ𝑜̉ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎́𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 462,809𝑚2, 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̉ đ𝑜̂ 𝑆𝑒𝑜𝑢𝑙 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 63𝑘𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑢𝑛𝑐ℎ𝑒𝑜𝑛. 𝑉𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑦 𝑜̛̉ đ𝑎̉𝑜 𝑁𝑎𝑚𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̀𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑙𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑜̛̃ 𝑟𝑜̛̀𝑖 đ𝑖.

NHẬT BẢN – KYOTO CỐ ĐÔ NGÀN NĂM BẢN SẮC VĂN HÓA NHẬT BẢN

𝐶𝑜̂́ đ𝑜̂ 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ đ𝑜̂ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎̆𝑚 796 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑖̣ đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 1869 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑇𝑜𝑘𝑦𝑜. 𝑁𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑙𝑢́𝑐 𝑠𝑢𝑦 𝑡𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑒̂̃ 𝑘𝑖̉ 15 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑀𝑎̣𝑐 𝑃ℎ𝑢̉ 𝑇𝑜𝑘𝑢𝑔𝑎𝑤𝑎. 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑒́𝑡 𝑐𝑜̂̉ 𝑘𝑖́𝑛ℎ, 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎̀𝑛 𝑝ℎ𝑎́ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑒̣̂ 𝑛ℎ𝑖̣ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 (𝑑𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̣ – 𝐵𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝐻𝑒𝑛𝑟𝑦 𝐿. 𝑆𝑡𝑖𝑚𝑠𝑜𝑛 – 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ đ𝑒̂́𝑛 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑞𝑢𝑦́ 𝑛𝑒́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑜̂̉ 𝑘𝑖́𝑛ℎ, 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑚𝑖̣𝑐ℎ 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑦)
𝑂̛̉ 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜́ ℎ𝑜̛𝑛 1,500 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 đ𝑒̂̀𝑛 𝑃ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 Đ𝑎̣𝑜 (𝑣𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑠𝑖𝑛ℎ) đ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑒̂̀𝑛: 𝐾𝑖𝑦𝑜𝑚𝑖𝑧𝑢 (𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢𝑦̉), 𝐾𝑖𝑛𝑘𝑎𝑘𝑢-𝑗𝑖 (Đ𝑒̂̀𝑛 𝑉𝑎̀𝑛𝑔), 𝐺𝑖𝑛𝑘𝑎𝑘𝑢-𝑗𝑖 (Đ𝑒̂̀𝑛 𝐵𝑎̣𝑐), 𝐻𝑒𝑖𝑎𝑛 -𝐽𝑖𝑛𝑔𝑢 (Đ𝑒̂̀𝑛 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑜 – 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 Đ𝑎̣𝑜). 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑘𝑒̂̉ đ𝑒̂́𝑛 𝐶𝑢𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎, 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐. Đ𝑒̂́𝑛 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑖 𝑑𝑎̣𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑢 𝐺𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑜̛𝑖 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝐺𝑒𝑖𝑠ℎ𝑎, 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂̉ 𝑃ℎ𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜𝑝ℎ𝑒𝑟…
𝐷𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑒̂ 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢, 𝑡𝑖̉ 𝑚𝑖̉ 𝑣𝑎̀…. 𝑏𝑎̀𝑦 𝑏𝑎́𝑛 𝑑𝑜̣𝑐 ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.
𝑂̛̉ 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛: đ𝑒̂̀𝑛 𝐾𝑖𝑦𝑜𝑚𝑖𝑧𝑢, 𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝐴𝑟𝑎𝑠ℎ𝑖𝑦𝑎𝑚𝑎, 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐹𝑢𝑠ℎ𝑖𝑚𝑖 𝐼𝑛𝑎𝑟𝑖 𝑇𝑎𝑖𝑠ℎ𝑎….

NHẬT BẢN – OSHINO HAKKAI NƠI TÌM VỀ SỰ HOÀI CỔ Ở THỜI HIỆN ĐẠI

Oshino Hakkai là làng văn hóa cổ nổi tiếng của tỉnh Yamanashi. Ngôi làng cổ Oshino Hakkai được bao quanh bởi những ao hồ, tám hồ nước của Oshino Hakkai là sản phẩm phụ tuyệt đẹp từ các vụ phun trào và hoạt động núi lửa dữ dội trong lịch sử. Khung cảnh ở Oshino Hakkai đây đẹp như tranh vẽ, hồ nước trong xanh màu ngọc bích đầy rêu phong, phần đáy hồ giống như một thủy cung nhân tạo: những khối đá lô nhô với nhiều loài cá bơi lội. Con đường nhỏ với những hàng thông xanh 2 bên đường, những cây hoa trồng ven đường tạo lên phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ. Khi tới đây khách đi tour du lịch Nhât Bản sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình, mát mẻ, không khí trong lành.

Say đắm cảnh bốn mùa ở làng cổ Shirakawago Nhật Bản

Làng cổ Shirakawago được xem như là một trong những địa danh nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Gifu, thu hút lượng lớn khách tham quan trong và ngoài nước. Đây là một trong những ngôi làng cổ xưa nhất tại xứ sở phù tang, được công nhận di sản văn hóa thế giới UNESCO vào năm 1995, nổi tiếng với kiến trúc Gassho-Zukuri. Shirakawago có 114 mái nhà nằm kề nhau ở chân núi Hakusan ở tỉnh Gifu với dòng Shogawa chảy vắt ngang cùng những cánh đồng lúa mùa chín nhìn vàng cả mắt. Shirakawago (có nghĩa là Bạch Giang quận cổ) mang trong mình một tinh thần Nhật Bản xưa cũ còn lưu lại đến bây giờ.

DUBAI – THIÊN ĐƯỜNG HOA MIRACEL GARDEN GIỮA THUNG LŨNG SA MẠC

𝑽𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒉𝒐𝒂 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒂̉ 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒚̀ 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒆̂𝒏 𝒈𝒐̣𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒐́ – 𝑴𝒊𝒓𝒂𝒄𝒍𝒆 𝑮𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏, 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒏𝒐́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒔𝒂 𝒎𝒂̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒄𝒂̆̀𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑫𝒖𝒃𝒂𝒊. 𝑽𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒉𝒐𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 2013 𝒗𝒂̀ đ𝒖́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒐 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒍𝒆̂̃ 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆 14/2. Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖 𝒉𝒖́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒑𝒉𝒂́ 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝑫𝒖𝒃𝒂𝒊.

15 ĐIỀU KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI ĐẾN PHÚ QUỐC

Biển đảo Việt Nam luôn là chọn lựa hàng đầu của du khách cho những trải nghiệm du lịch sống động. Với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, rừng quốc gia xanh thẳm và chất lượng không khí tuyệt vời, Phú Quốc hiện đang là một trong những điểm đến lý tưởng nhất.
Bắt đầu từ cuối tháng 10 đến tận cuối tháng 5 năm sau, rất thuận lợi cho việc khám phá và tham gia các hoạt động giải trí trên đảo. Dưới đây là 15 trải nghiệm du lịch du khách không nên bỏ lỡ khi đến với đảo ngọc Phú Quốc.

DUBAI – TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐÔI MẮT NGƯỜI PHỤ NỮ Ả RẬP

𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒙𝒂 𝒙𝒖̛𝒂, 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒄 𝒃𝒂𝒐 𝒍𝒂 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒐́, 𝒏𝒐̛𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒖̀𝒏 𝒄𝒂́𝒕 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒅𝒂̀𝒊 𝒗𝒐̂ 𝒕𝒂̣̂𝒏, 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒗𝒊̀ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒎 𝒖̛𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛́𝒕 𝒈𝒊𝒐́, 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒊̣ 𝒗𝒖𝒂 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 đ𝒆̂́ 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒉𝒖̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏𝒉. 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒐́ 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒂̆𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒄 𝒓𝒂̂́𝒕 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒓𝒖̀𝒎 𝒌𝒊́𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒃𝒂̂𝒚 𝒈𝒊𝒐̛̀.